Strona główna

Na stronie internetowej prezentowane są przede wszystkim wyniki pomiarów meteorologicznych dokonywanych za pomocą automatycznej stacji meteo Davis Vantage VUE umieszczonej na dachu budynku przy ulicy Żeromskiego w Trzebnicy, na Dolnym Śląsku.

Czujniki zbierają dane i przesyłają je drogą radiową do centralki, na ekranie której można podejrzeć aktualne wartości. Centralka połączona jest z komputerem pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows. Funkcje odbióru danych, wstępnej ich obróbki oraz kontroli pracy czujników pełnione są przez pracujący na okrągło program, który dalej przesyła dane do serwera.

Stacja umożliwia pomiar następujących wielkości:
  • temperatury powietrza,
  • ciśnienia atmosferycznego,
  • kierunku i prędkości wiatru,
  • temperatury punktu rosy,
  • opadu atmosferycznego.


Pokaż orzechowskimeteo.pl na większej mapie